Spółka “WOJ-KAT”

została założona w 1999r.


Pierwotnie zajmowała się oprogramowaniem i sprzedażą komputerów. Swoją działalność spółka rozpoczęła we Wrocławiu.

W styczniu 2007 roku zmienił się akcjonariat spółki. Zmieniono również nazwę i siedzibę. Od sierpnia 2007 roku spółka zmieniła również profil działalności. Od tej pory zajmuje się outsourcingiem usług produkcyjnych i logistycznych.

W 2008 roku wprowadzono nowy produkt – usługi konsultingowe, zmierzające do obniżenia kosztów w przedsiębiorstwach. W związku z rozwojem tej usługi powołano spółkę córkę WOJ-KAT Plus, która zajmuje się realizacją tych usług.

Od 2015 r. WOJ-KAT Plus jest wpisana do rejestru agencji pracy.

W roku 2016 do grupy WOJ-KAT dołączyła WOJ-KAT UKRAINA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnopolu. Prowadzi ona rekrutację pracowników na Ukrainie do pracy w Polsce

„WOJ-KAT” Sp. z o.o. posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, otrzymała wyróżnienie Gazele Biznesu 2015 dla najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw, jest laureatem rankingu „DIAMENTY FORBESA 2015”. W styczniu 2017r. Decyzją Kapituły CENTRALNEGO BIURA CERTYFIKACJI KRAJOWEJ została wyróżniona Godłem POLISH EXCLUSIVE 2016.

Certyfikaty


Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Jesteśmy zdobywcą Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej. Jest to prestiżowe wyróżnienie, które nadaje się firmom o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według danych D&B Poland.

Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

nagroda
KM_C258-20170309105044
gazele
2012
2013
2014
efektywna

Outsourcing

 

Pracownicy Ukraina

Coraz trudniej o pracownika zarówno wykwalifikowanego jak i niewykwalifikowanego. Powoduje to rosnące koszty rekrutacji oraz dezorganizuje pracę, stąd firmy zaczęły stosować najem pracowników z Ukrainy. W ramach outsourcingu nasza agencja proponuje: pracownicy z Ukrainy o różnych zawodach i kwalifikacjach. Pracownik z Ukrainy jest zmotywowany do pracy, zatrudniony przez nas zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracujący całkiem legalnie. Pracownicy tymczasowi i pracownicy sezonowi z Ukrainy są obecnie bardzo poszukiwani. Wiele firm sięgnęło po wynajem pracowników z Ukrainy z uwagi na problem z pracownikami z Polski. Naszym zadaniem jest stała rekrutacja pracowników z Ukrainy. Pracownicy budowlani z Ukrainy są bardzo cenieni przez polskich przedsiębiorców.


 

Zapraszamy wszystkie firmy
do współpracy!


Wydzielenie funkcji ze struktury organizacji macierzystej musi być podporządkowane celom strategicznym. Outsourcing powinien doprowadzić do poprawy skuteczności działania organizacji w aspektach:

  • strategicznym,
  • rynkowym,
  • ekonomicznym i motywacyjnym.

Powinien być akceptowany przez kierownictwo organizacji oraz należy dążyć do poparcia outsourcingu przez pracowników organizacji.

Sporządzenie bilansu konsekwencji outsourcingu (pozytywnych i negatywnych). Bilans powinien być pozytywny zarówno dla organizacji jak i partnerów outsourcingowych.

Przeprowadzenie wnikliwych analiz obejmujących aspekty rynkowe, organizacyjne, kadrowe, techniczne, majątkowe, finansowe, prawne i własnościowe.

Wydzielenie funkcji nie może prowadzić do osłabienia lub utraty kontroli na prowadzoną działalnością.

Outsourcing powinien prowadzić nie tylko do zmiany zasad funkcjonowania wydzielonej działalności, ale także organizacji macierzystej. Organizacja macierzysta powinna utrzymać w swojej strukturze komórki niezbędne do sprawowania kontroli nad wydzieloną funkcją.

Czekamy na Ciebie!


Telefon 75 647-55-64 lub 75 627-09-53

E-mail: wojkat@wojkat.eu

Woj-Kat sp. z o.o.

ul. Poznańska 20
58-500 Jelenia Góra
tel. / fax. 75 6475564 oraz 75 6270953


NIP: 894-25-80-378

REGON:932120694

KRS:0000235042